Home
  LDdriver
  Dfu
  CashBack
  Gtan
Hcam
  Downloads
  Downloads (http)
  Downloads (ftp)
  OpenVMS Decus Archive
  OpenVMS Freeware Archive
  OpenVMS Documentation
  Contact
     

LDdriver is een pseudo device driver voor het OpenVMS platform die het mogelijk maakt om elk willekeurig bestand als een disk te benaderen.

Historie.

LDdriver is origineel rond 1985 geschreven voor VAX/VMS door een vroegere collega van mij, Adrie Sweep, een software engineer in Nederland. Het basis principe werkte goed, hoewel het niet flexibel was om te configureren en te gebruiken. Enige tijd later is de driver veranderd om zgn. 'cloned devices' te gebruiken om een zeer flexibele vorm van beheer over virtuele disks mogelijk te maken. Veel zaken zijn in de loop der jaren toegevoegd om het nog beter bruikbaar te maken, en het is geport naar het Alpha platform. LD maakt sinds VMS V7.3-1 standaard deel uit van OpenVMS, en wordt gebruikt door CDRECORD. LD is sinds OpenVMS V8.2 volledig ge´ntegreerd.

Hoewel LDdriver momenteel deel uitmaakt van VMS zal de ontwikkeling door VMS engineering waarschijnlijk niet verder gaan omdat ik HP heb verlaten. Het goede nieuws is dat ik doorga met de ontwikkeling van LDdriver in mijn vrije tijd, waarbij aparte kits in de loop der tijd beschikbaar zullen komen.

Wat is het?

LDdriver is, zoals de naam al zegt, een logische disk driver draaiend op OpenVMS. Het voornaamste doel is om elk willekeurig bestand op disk te gebruiken als een disk.  Bijvoorbeeld, als we een bestand genaamd LDDISK:[VMS]DISK.DAT hebben dan kunnen we dat als een disk gebruiken met het commando LD CONNECT LDDISK:[VMS]DISK.DAT LDA1:. Hierna is een device LDA1: op het systeem beschikbaar wat we als een disk kunnen gebruiken.

Om LDdriver te kunnen gebruiken dient eerst de opstart procedure uitgevoerd te worden,  SYS$STARTUP:LD$STARTUP, indien gewenst ken deze command procedure in SYS$SYSTEM:SYSTARTUP_VMS.COM geplaatst worden. Normaal gesproken wordt geen parameter meegegeven, maar indien 9999 LD devices niet genoeg zijn kan er als parameter een controller letter meegegeven worden welke door LD gebruikt wordt. Indien geen parameter wordt meegegeven zal LDA gebruikt worden, maar indien bijvoorbeeld een extra controller zolas LDB gebruikt moet worden kan B als de eerste parameter meegegeven worden.

Onthoudt dat Indien help nodig is altijd LD HELP gegeven kan worden. Ieder commando is in detail beschreven,en een aantal voorbeelden worden meegegeven.

Het belangrijkste nieuwe kenmerk in LD V9.0 is de ondersteuning van virtuele tapes. Dit maakt het mogelijk om een bestand op disk als een tape device te gebruiken, wat erg handig kan zijn  voor testdoeleinden. Om het te gebruiken dient het LD commando door LM te worden vervangen, en dienen LM (Logical Magtape) devices aangemaakt te worden in plaats van LD devices.

Meer informatie.

Er is een artikel geschreven voor het OpenVMS technical journal wat gepubliceerd is in Juni 2005. Het is hier te vinden (pdf).

Een presentatie over nieuwe ontwikkelingen is gegeven op het OpenVMS Bootcamp in Nashua, NH (USA) in Juni 2006. Het is hier te vinden (ppt).

Een andere presentatie is gegeven op de OpenVMS Technical Update Days in Nieuwegein op 11 Oktober 2006. Het is hier te vinden (ppt).

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe presentatie over virtual tape support. Als het gereed is wordt dat hier vermeldt.

De nieuwe presentatie over virtual tape support die gegeven is op het HP OpenVMS Advanced Technical Bootcamp is hier te vinden (ppt).

Licentie:

LDdriver is freeware. Het mag vrij gedownload en gebruikt worden. De sources zijn beschikbaar in de kit, en support is gelimiteerd. Problemen kunnen hier gerapporteerd worden waarna een oplossing mogelijk kan zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat voor probleem of data corruptie dan ook veroorzaakt door het gebruik van deze software.

LD V9.7.

LDdriver V9.7 is gereleased. De volgende problemen zijn verholpen:

Als een containerfile voor een virtuele tape op een disk staat die aangestuurd wordt door SYS$DQDRIVER (IDE disk, alleen op Alpha) dan kan het systeem blijven hangen bij het connecten van een container file.

Als het systeem geen allocation class heeft gespecificeerd, en de systeem naam eindigde op LD dan gaven LD SHOW/ALL of LD DISCONNECT/ALL mogelijk een foutboodschap als het verkeerde device werd geselecteerd.

LD V9.6.

LDdriver V9.6 is gereleased. De volgende problemen zijn verholpen:

De trace data werd niet correct gedisplayed op Ia64, het microseconde resolutie veld was incorrect. Het probleem deed zich alleen voor indien LD draait onder OpenVMS versie V8.3 or hoger.

Op alle platforms was het display van timing informatie met /TIMESTAMP=DELTA incorrect. Het probleem deed zich alleen voor indien LD draait onder OpenVMS versie V8.3 or hoger.

Als een container file niet het NO_CACHING attribute heeft wordt het nu gezet wanneer de file gedisconnect wordt (indien er schrijf toegang voor de file is). Indien dat niet gebeurt kan er data in de XFC cache achterblijven na operaties zoals copy, unzip, enz. welke later voor problemen kan zorgen indien de container file wordt gereconnect.

LD V9.5.

LDdriver V9.5 is gereleased. Er is een probleem verholpen wat er voor kan zorgen dat applicaties stoppen met floating point fouten (zoals HPARITH faults) indien LD tracing actief is. Het probleem deed zich alleen voor indien LD draait onder OpenVMS versie V8.3 or hoger.

LD V9.4.

LDdriver V9.4 is gereleased. De enige verandering in deze release is in de installer, zodat het nu correct installeerd op OpenVMS E8.4 (fieldtest) en hoger.

LD V9.3.

LDdriver V9.3 is gereleased. Dit is alleen een bugfix release voor de volgende problemen:

 • Het LM SWITCH commando werkte niet in LD V9.2:

  $ lm switch TEST LMA1:
  %CLI-F-SYNTAX, error parsing 'TRUNCATE'
  -CLI-E-ENTNF, specified entity not found in command tables

 • De default buffer size was incorrect op 0 gezet voor een LM device:

  Magtape $11$LMA1: (THEINT), device type (Generic SCSI tape), is online, file-
  oriented device.

  Error count 0                         Operations completed 2
  Owner process ""                      Owner UIC [JUR]
  Owner process ID 00000000             Dev Prot S:RWPL,O:RWPL,G:R,W
  Reference count 0                     Default buffer size 0            <<<<<
  Density default                       Format Normal-11
  Allocation class 11

  Volume status: no-unload on dismount, odd parity.


  Het gevolg was dat MOUNT/BLOCKSIZE=x niet is uitgevoerd, en dat copy naar
  een files-11 gemounte tape niet werkt voor sommige files. Andere fouten zijn ook mogelijk, zoals DUMP van tape welke altijd 512 byte blocks teruggeeft.

LD V9.2.

LDdriver V9.2 is gereleased. De belangrijkste nieuwe voorziening is variabele container file support voor tapes. Dit maakt het mogelijk om een file op disk als een tape device te benaderen, zonder dat er van tevoren een aantal blokken gereserveerd hoeft te worden. Dit wordt mogelijk gemaakt door tijdens CONNECT de switch /EXTEND mee te geven. Er kan ook een limiet op de maximum container file grootte geplaatst worden  Standaard is dat ongelimiteerd, wat betekend dat het vergroten van de file wordt gestopt op het moment dat de onderliggende disk vol is.

Voorbeeld:

$ lm create tape.dsk/size=0
$ lm connect/log/full/extend=10000/limit=5000000 tape.dsk lma1:
%LM-I-CONNECTED, Connected $2$LMA1: to $4$DKA400:[JUR.LD.V92.SRC]TAPE.DSK;1
-LM-I-OPTIONS, Tape unit, Tape loaded, Extend file on demand (size=10000, limit=5000000)
%LM-I-METADATA, Metadata available

Version:                 1
Creator:                 JUR
Process name:               EH?
Account:
UIC:                     [100,100]
Created on system:       THENET
VMS version:             V8.3
Time at creation:        1-MAR-2009 21:30:28.51
Time at last connect:    1-MAR-2009 21:30:36.53
Time at last disconnect: 1-MAR-2009 21:30:28.51
Data start:              1
Data size:               0
Flags:                   tagsinuse
Checksum:                30F9EAF7


Dit maakt een virtuele container file aan van 0 blokken groot, waarbij de extensie met 10000 blokken tegelijk plaats vindt. Er is een limiet op de grootte van 5000000 blokken, als de file tot die limiet gegroeid is zal de einde tape markering teruggegeven worden op 95% van de maximum capaciteit.

Na het schrijven van de tape en het dismounten kunnen overbodige blokken van de containerfile afgehaald worden met LM DISCONNECT/TRUNCATE of LM UNLOAD/TRUNCATE. Dit reduceert de containerfile tot aan het hoogste blok wat beschreven is.

Specificatie van /LIMIT zonder /EXTEND bij het CONNECT commando is niet toegestaan. De standaard extensie limiet voor /EXTEND is 65536 blokken indien niet gespecificeerd. Specificatie van /LIMIT=0 is hetzelfde als het achterwege laten van /LIMIT.

Opgeloste problemen:

IO$_SETMODE naar een tape device zet nu de correcte standaard device buffer grootte.

Onder zeldzame omstandigheden kon een skip reverse operatie naar tape resulteren in een lees commando van disk met een willekeurig aantal bytes. Sommige controllers geven een SS$_CTRLERR fout terug, andere fouten kunnen een SS$_BUGCHECK fout van de driver zijn.

Een systeem crash kon optreden indien het systeem zeer weinig vrije non-paged pool tot zijn beschikking had indien LD$STARTUP.COM of LM$STARTUP uitgevoerd werden. Nu wordt er een foutmelding teruggegeven.

De bekende problemen voor V9.2 zijn gelijk aan die voor V9.0.

Deze kit kan ge´nstalleerd worden op OpenVMS Alpha V7.3-2, V8.2, V8.3 and X8.4 (Pre-release), of op OpenVMS IA64 V8.2-1, V8.3, V8.3-1H1 and X8.4 (Pre-release).

De kit staat hier
.

LD V9.1.

LDdriver V9.1 is een bugfix voor de installer. De enige wijziging is dat V9.1 installatie toestaat op OpenVMS Integrity V8.3-1H1. Indien V9.0 op VMS V8.3-1H1 wordt ge´nstalleerd zal dat resulteren in ontbrekende files zoals LM$STARTUP.COM, LM$UTILITY.EXE enz. Als LD V9.0 ge´nstalleerd was op OpenVMS Integrity V8.3, en het systeem is opgewaardeerd naar V8.3-1H1 dan is alles in orde en is het niet nodig om LD V9.1 te installeren.

Indien LD V9.0 ge´nstalleerd is en zonder probleem draait is er GEEN reden om V9.1 te installeren, omdat de images hetzelfde zijn.

LD V9.0.

De huidige versie is V9.0 welke draait op OpenVMS Alpha (V7.3-2, V8.2, V8.3), en OpenVMS Itanium (V8.2-1, V8.3). Andere versies kunnen waarschijnlijk ook werken, maar dit is niet getest. Deze versie is NIET gesupport op OpenVMS VAX, LD V8.3 is de laatste versie met VAX support. De reden is dat LD zwaar gebruik maakt van 64-bit berekeningen en system services. Dat is ook de reden dat het bouwen van LD onder Alpha versies voor V7.0 zeker niet zal gaan.

De LD V9.0 kit is hier te downloaden.

Nieuwe Kenmerken

V9.0 heeft de volgende nieuwe mogelijkheden:

Het belangrijkste is virtuele tape support. Hiermee is het mogelijk om een bestand op disk te gebruiken als een tape device, wat zeer handig voor testen kan zijn. Om het te gebruiken moet het LD commando door LM vervangen worden:

$ @sys$startup:lm$startup
$ lm create tape.dsk/size=10000
$ lm connect/log/full tape.dsk lma1:
%LM-I-CONNECTED, Connected $3$LMA1: to $3$DKA100:[JUR.LD.V90.SRC]TAPE.DSK;1
-LM-I-OPTIONS, Tape unit, Tape loaded
%LM-I-METADATA, Metadata available

Version:         1
Creator: JUR
Process name: SysDamager
Account: SYSTEM
UIC: [100,100]
Created on system: THEBAT
VMS version: V8.3
Time at creation: 8-MAY-2007 20:50:19.90
Time at last connect: 8-MAY-2007 20:50:25.49
Time at last disconnect: 8-MAY-2007 20:50:19.90
Data start: 1
Data size: 9999
Flags: tagsinuse
Checksum: 3A4D74B7
$ show dev/full lma1
Magtape $3$LMA1: (THEBAT), device type (Generic SCSI tape), is online, file-
oriented device.
  Error count          0  Operations completed         2
Owner process "" Owner UIC [JUR]
Owner process ID 00000000 Dev Prot S:RWPL,O:RWPL,G:R,W
Reference count 0 Default buffer size 2048
Density default Format Normal-11
Allocation class 3
 Volume status: no-unload on dismount, odd parity.
$ lm trace lma1/all
$ init lma1 test
$ mount lma1 test
%MOUNT-I-MOUNTED, TEST mounted on _$3$LMA1: (THEBAT)
$ lm show/trace lma1
I/O trace for device $3$LMA1:
8-MAY-2007 20:51:59.14 on node THEBAT
End Time      Elaps  Pid    Lbn   Bytes Iosb  Function
---------------------------------------------------------------------
20:51:49.649071 00.000005 2020042F 0 0 NORMAL PACKACK
20:51:49.649133 00.000000 2020042F 0 0 NORMAL REWIND
20:51:49.649174 00.000001 2020042F 0 0 NORMAL SETMODE|MT3_DENSITY
20:51:49.664598 00.014676 00000000 1 131072 NORMAL READPBLK
20:51:49.666553 00.001917 00000000 257 131072 NORMAL READPBLK
20:51:49.676429 00.009853 00000000 513 131072 NORMAL READPBLK
20:51:49.686808 00.010357 00000000 769 131072 NORMAL READPBLK
20:51:49.686837 00.036922 2020042F 0 80 OPINCOMPL READPBLK
20:51:49.686904 00.000001 2020042F 0 0 NORMAL REWIND
20:51:49.686945 00.000000 2020042F 0 0 NORMAL SETMODE|MT3_DENSITY
20:51:49.687029 00.000001 2020042F 0 0 NORMAL REWIND
20:51:49.687083 00.000014 2020042F 0 80 NORMAL WRITEPBLK
20:51:49.687150 00.000010 2020042F 0 80 NORMAL WRITEPBLK
20:51:49.687209 00.000010 2020042F 0 80 NORMAL WRITEPBLK
20:51:49.687261 00.000001 2020042F 0 0 NORMAL WRITEOF
20:51:49.687292 00.000001 2020042F 0 0 NORMAL WRITEOF
20:51:49.687332 00.000009 2020042F 0 80 NORMAL WRITEPBLK
20:51:49.687378 00.000009 2020042F 0 80 NORMAL WRITEPBLK
20:51:49.687412 00.000001 2020042F 0 0 NORMAL WRITEOF
20:51:49.687442 00.000001 2020042F 0 0 NORMAL WRITEOF
20:51:49.692443 00.004969 00000000 1 1024 NORMAL WRITEPBLK
20:51:49.692483 00.005014 2020042F 0 0 NORMAL REWIND
20:51:49.692533 00.000001 2020042F 0 0 NORMAL AVAILABLE
20:51:49.692586 00.000001 2020042F 0 0 NORMAL AVAILABLE
20:51:53.556264 00.000003 2020042F 0 0 NORMAL PACKACK
20:51:53.556314 00.000000 2020042F 0 0 NORMAL REWIND
20:51:53.556357 00.000000 2020042F 0 16 NORMAL SENSEMODE|MT3_DENSITY
20:51:53.556416 00.000000 2020042F 0 0 NORMAL SETMODE|MT3_DENSITY
20:51:53.556471 00.000001 2020042F 0 0 NORMAL PACKACK
20:51:53.556505 00.000001 2020042F 0 0 NORMAL REWIND
20:51:53.568662 00.012108 00000000 1 131072 NORMAL READPBLK
20:51:53.570605 00.001909 00000000 257 131072 NORMAL READPBLK
20:51:53.572169 00.001541 00000000 513 131072 NORMAL READPBLK
20:51:53.573773 00.001583 00000000 769 131072 NORMAL READPBLK
20:51:53.573811 00.017262 2020042F 0 80 NORMAL READPBLK
20:51:53.582545 00.000014 2020042F 0 80 NORMAL READPBLK
20:51:53.582615 00.000009 2020042F 0 80 NORMAL READPBLK
20:51:53.582667 00.000001 2020042F 0 80 ENDOFFILE READPBLK
20:51:53.582736 00.000001 2020042F 0 0 NORMAL REWIND

Er zijn drie commando's voor volume switch support: LM LOAD, UNLOAD en SWITCH. Een LM device kan initieel aangemaakt worden zonder een geconnecte containerfile, met LM CONNECT/NOLOAD LMAx.

Hierna kan het device geunload worden met LM UNLOAD LMAx, en opnieuw geladen met LM LOAD file LMAx. Vervangen van een volume kan in een keer worden gedaan met LM SWITCH file LMAx. LM SHOW/FULL laat zien of er een tape geladen is of niet. Op dit moment zal een DISMOUNT/UNLOAD (default) commando de file geconnect houden, maar in de unloaded stand zetten. Het is mogelijk om dezelfde file opnieuw te laden met LM LOAD LMAx (speciaal commando, zonder filename) Als het device unloaded is zal de error SS$_MEDOFL
teruggegeven worden als het aangesproken wordt. LM LOAD en SWITCH kunnen dezelfde command switches gebruiken als CONNECT, UNLOAD gebruikt dezelfde switches als DISCONNECT.

Als een device niet geconnect is aan een containerfile ken het simpelweg met een LM DISCONNECT LMAx verwijderd worden.

        LM SWITCH newfile.dsk LMA1

Dit commando maakt volume switching voor backup mogelijk. De bestaande virtuele tape unit wordt dan hergebruikt met een nieuwe container file. Als backup dan aan het einde van de tape is en om een nieuwe tape vraagt door middel van een Opcom verzoek kan er met dit commando een andere containerfile actief gemaakt worden.

Een ding om op te letten is dat een tape containerfile minimaal 5000 blokken groot is. Het virtuele einde van de tape is momenteel hard gecodeerd op 95% van de containerfile grootte, nadat deze hoeveelheid data geschreven is zal de driver SS$_ENDOFTAPE teruggeven na elk schrijf commando. Deze error is slechts een waarschuwing, de data wordt wel correct weggeschreven. Als het fysieke einde van de data bereikt wordt zal er een SS$_DRVERR worden teruggegeven.

        LM ANALYZE file.dsk [/RECORDS] [/DATA]

Met dit commando kan de integriteit van de container file geverifieerd worden. Dit kan alleen gedaan worden voor virtuele tapes, disks hebben hun eigen formaat (ODS-2/5). De switch /RECORDS laat alle records met de mogelijke attributen zien. /DATA dumpt de inhoud van de records in hex en ascii:

$ lm analyze tape/records
%LM-I-METADATA, Metadata available
Version:         1
Creator: JUR
Process name: SysDamager
Account: SYSTEM
UIC: [100,100]
Created on system: THEBAT
VMS version: V8.3
Time at creation: 8-MAY-2007 20:50:19.90
Time at last connect: 8-MAY-2007 20:50:25.49
Time at last disconnect: 8-MAY-2007 20:53:23.54
Data start: 1
Data size: 9999
Flags: tagsinuse
Checksum: A7C35A3F
Record:    0 Offset:       0 Lbn:     1 Length:    80
Record: 1 Offset: 116 Lbn: 1 Length: 80
Record: 2 Offset: 232 Lbn: 1 Length: 80
Record: 3 Offset: 348 Lbn: 1 Length: 0 Flags: EOF
Record: 4 Offset: 384 Lbn: 1 Length: 0 Flags: EOF
Record: 5 Offset: 420 Lbn: 1 Length: 80
Record: 6 Offset: 536 Lbn: 2 Length: 80
Record: 7 Offset: 652 Lbn: 2 Length: 0 Flags: EOF
Record: 8 Offset: 688 Lbn: 2 Length: 0 Flags: EOF
Record: 0 Offset: 0 Lbn: 1 Length: 0 Flags: EOD
%LM-I-ANALYZEOK, Container file structure successfully verified
Bytes read: 524288
Records read: 10
Databytes read: 400
Eof count: 4

        LD CREATE/ERASE

Dit kommando zal de containerfile wissen na creatie. Dit kan gebruikt worden om initiele shadow copies te versnellen, of indien init een problem heeft om een virtuele disk te initialiseren door oude ongedefinieerde data terwijl de gebruiker geen VOLPRO privilege heeft om dat te overrulen.

Als het creeren van een containerfile gedaan wordt op een disk waar highwater marking aan staat, zal er een waarschuwing gegeven worden dat dit de nodige tijd zal kosten, mits de containerfile grootte boven de 100000 blokken ligt (alleen in VMS V8.2 en hoger).

        LD CONNECT/LOGICAL=(NAME=logical-name[,TABLE=table][,MODE=mode])

Hiermee kan een logical name aan het te connecten LD device wordt toegekend.

        LD SHOW/FULL

Dit laat alle attributen van het geselecteerde LD device zien:

$ ld show/all/full
%LD-I-CONNECTED, Connected _$3$LDA1: to $1$DGA100:[JUR.LD.V90.SRC]FILE.DSK;1
-LD-I-OPTIONS, Shared
%LD-I-CONNECTED, Connected _$3$LDA2: to _$3$DQA0:
-LD-I-OPTIONS, Replaced, Trace active, No DSE support, Not Forced Error capable

        LD SHOW/TRACE/TIMESTAMP=START or END

Hiermee kan de absolute start en eind tijd van trace data bekeken worden.

        LD SHOW/SYMBOL

Dit zet het LD unit nummer in het DCL symbool LD_UNIT, en de container file specificatie in het symbool LD_CONTAINER. Voor tape wordt LM_UNIT en LM_CONTAINER gebruikt.

Er wordt meer accurate timing in trace records gegeven (microseconde nauwkeurigheid) (Alleen in VMS V8.3 en hoger):

$ ld show/trace lda1
I/O trace for device $3$LDA1:
17-MAY-2006 09:21:15.16 on node THEBAT
End Time      Elaps  Pid    Lbn   Bytes Iosb  Function
---------------------------------------------------------------------
09:21:12.232269 00.000000 2060042F 0 0 NORMAL PACKACK
09:21:12.240950 00.008581 2060042F 1 512 NORMAL READPBLK
09:21:12.247513 00.006426 2060042F 1034 512 NORMAL READPBLK
09:21:12.248595 00.000959 2060042F 50033 512 NORMAL READPBLK
09:21:12.249557 00.000838 2060042F 50034 512 NORMAL READPBLK
09:21:12.255176 00.005504 2060042F 50016 512 NORMAL READPBLK
09:21:12.263548 00.008258 2060042F 50016 512 NORMAL WRITEPBLK


LD SHOW/TRACE
kan nu de inhoud van de LBN en BYTECOUNT velden weergeven in decimaal en hex met /LBN=[HEX,DECIMAL] of /BYTECOUNT=[HEX,DECIMAL].

Trace data
voor het LM device zal standaard niet de data naar/van disk welke door de driver geinitieerd word laten zien (waarbij het PID veld 0 is). Om deze data te tracen dient /ALL gebruikt te worden met LD TRACE.

Indien een oudere versie van LD geladen was ten tijde van het installeren van deze nieuwe LD versie moet het syteem gereboot worden voordat LM gebruikt kan worden omdat LD and LM dezelfde driver gebruiken.

Bekende problemen.

LM SHOW/TRACE/CONTINOUS kan nog niet compleet vertrouwd worden, er zou verkeerde data naar tape geschreven kunnen worden als het wordt gebruikt op een LM device terwijl dit naar tape schrijft.

Omschakelen van volumes doordat de tape vol loopt kan errors geven op een Files-11 gemounte tape.

De nauwkeurige timing metingen kunnen sterk afwijken als er een cpu gestopt en weer gestart wordt. Dit kan verholpen worden door het LD device te disconnecten en opnieuw te connecten.

Copieren van .OBJ files (en mogelijk andere types) kunnen SS$_BADATTRIB errors geven. Dit is strikt gesproken geen error omdat ieder record wat op een files-11 gemounte tape deze error zal geven voor records die kleiner zijn dan 14 bytes. Deze kleine records worden gereject door het VMS I/O systeem zoals dit gedocumenteerd is in het I/O User's reference manual. Een echte tapeunit gedraagt zich hetzelfde.

Probleem met LDdriver op volumesets.

Er is een probleem indien een LD containerfile geplaatst is op een volumeset. Reads en writes naar of van de file worden altijd doorgegeven aan het volumeset member waar de container file op staat, wat kan resulteren in corruptie van dat volumeset member, als de containerfile ook op andere member van die set staat. Dit is opgelost in LD V8.3 en de aankomende V9.0 kit.

Dit probleem is geintroduceerd in LD V8.0, en is ook aanwezig in LD V8.1 en V8.2. De ingebouwde versie van LD aanwezig in VMS V8.3 heeft dit probleem ook. Dit is voor alle gesupporte architecturen (Alpha, Ia64 en Vax).

De nieuwe kit kan gevonden worden op de download pagina.

Probleem met LM SWITCH commando in LD V9.2

Het LM SWITCH commando geeft deze foutmelding:

 $ lm switch TEST  LMA1:
%CLI-F-SYNTAX, error parsing 'TRUNCATE'
-CLI-E-ENTNF, specified entity not found in command tables

Dit is een probleem in de command table definitie van LD. Een oplossing is dit:

 1. Download de nieuwe definities hier.

 2. Voer deze commando's uit:

$ set command/tables=sys$share:dcltables.exe/output=sys$common:[syslib]dcltables.exe ldcld.cld
$ install replace sys$share:dcltables
$ set command/tables=sys$share:dcltables

Dit probleem wordt opgelost in de volgende release.

Probleem met floating point data corruptie LD V9

Er is een probleem gerapporteerd met LD wat er voor kan zorgen dat applicaties stoppen met floating point fouten (zoals HPARITH faults) indien LD tracing actief is. Het probleem is geidentificeerd en een nieuwe driver en kit zullen binnenkort beschikbaar komen. Gebruik geen I/O tracing als een workaround.

Het probleem doet zich voor in LD V9.0 tot en met V9.4. LD V9.5 komt met een oplossing.

 

Ieder verzoek voor nieuwe functionaliteit wordt serieus bekeken. Elke suggestie is welkom via mail.

Laatst bijgewerkt op 8-Aug-2012.

Digiater.nl - Westelbeers - info@digiater.nl